Your Logo

คำแนะนำ

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายถึงข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่านที่ได้ให้ไว้กับทางบริษัท โกพริ้นท์ จำกัด (ซึ่งต่อไปในที่นี้เรียกว่า “Goprint”) เมื่อท่านใช้บริการกับ Goprint รวมถึงการใช้งานผ่านทางเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ (ซึ่งต่อไปในที่นี้เรียกว่า “เว็บไซต์”์) โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวและทำความเข้าใจก่อนการใช้บริการ ท่านตกลงและอนุญาตให้ทาง Goprint รวบรวม ใช้และโอนข้อมูลของท่านตามที่ได้กำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์และ/หรือใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์

Goprint รวบรวมข้อมูลอะไรของท่านบ้าง?

Goprint จะทำการรวบรวมข้อมูลของท่านเมื่อท่านสั่งซื้อสินค้าหรือใช้บริการกับทาง Goprint หรือใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ นอกจากนี้ Goprint จะรวบรวมข้อมูลของท่านเมื่อท่านทำแบบสอบถามใดๆ ก็ตามเสร็จแล้ว และเมื่อท่านได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ข้อมูลการใช้งานจะถูกรวบรวมไว้ใน คุ้กกี้ (ดังรายละเอียดที่ให้ไว้ด้านล่าง) Goprint จะทำการรวบรวมข้อมูลของท่านเพื่อพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้และ/หรือสถานที่ตั้ง (ซึ่งประกอบด้วยชื่อ อีเมล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์) เมื่อท่านอนุญาตเท่านั้น Goprint จะทำการรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นเพื่อดำเนินการใช้งานตามที่เสนอผ่านทางเว็บไซต์ รวมถึงให้ข้อเสนอและข้อมูลเกี่ยวกับ Goprint และบริการต่างๆ ที่ท่านอาจสนใจ Goprint จะรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของท่านผ่านการสั่งอาหารออนไลน์ การแข่งขันชิงรางวัล การลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากทาง Goprint การเปิดบัญชีผู้ใช้งานการส่งข้อความผ่านทาง ‘ติดต่อเรา’ หรือผ่านช่องทางอื่นๆ ของทางเว็บไซต์ หรือผ่านทางโฆษณา การทำแบบสอบถามและการตลาดทางตรง Goprint จะไม่เก็บข้อมูลสำคัญของท่าน

คุ้กกี้

ข้อมูลบางอย่างที่ทางเว็บไซต์ได้เก็บรวบรวมไม่สามารถพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้งานได้แต่จะติดตามการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของท่านเพื่อทาง Goprint จะได้ทราบลักษณะการใช้งานของลูกค้า จะนําข้อมูลเหล่านี้โดยใช้คุ้กกี้ คุ้กกี้เป็นไฟล์ข้อมูลเล็กๆ ที่ส่งผ่านทางอุปกรณ์ของท่าน ซึ่งจดจำและพิสูจน์อุปกรณ์การใช้งานของท่าน และอนุญาตให้อุปกรณ์ของท่านจำข้อมูลจากทางเว็บไซต์ของเราสำหรับการใช้งานในครั้งต่อไป คุ้กกี้ไม่ได้เก็บข้อมูลใดๆ ที่พิสูจน์ตัวตนของท่านและ Goprint ไม่ได้ใช้ คุ้กกี้เพื่อทำการเก็บข้อมูลดังกล่าว แต่ Goprint จะเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านเมื่อท่านได้ให้ข้อมูลส่วนตัวกับทาง Goprint เท่านั้น โทรศัพท์มือถือของท่านและ/หรือเว็บบราวเซอร์ของท่านต้องอนุญาตให้ท่านปฏิเสธการใช้งานคุ้กกี้ได้ถ้าท่านต้องการ โดยทำการเปลี่ยนการตั้งค่า หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุ้กกี้รวมถึงวิธีตั้งค่าการใช้งานการจัดการและการลบคุ้กกี้ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.allaboutcookies.org

การเก็บข้อมูลและการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคล

Goprint จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ปลอดภัยที่สุดและป้องกันไม่ให้มีการนําข้อมูลส่วนตัวของท่านไปใช้ในทางที่ผิด การก้าวก่ายความเป็นส่วนตัว การทำข้อมูลสูญหาย การนําข้อมูลส่วนตัวของท่านไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน Goprint จะทำลายข้อมูลส่วนตัวของท่านที่มีทั้งหมดหากท่านไม่ประสงค์ที่จะใช้งานแล้ว ภายใต้ข้อกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เมื่อท่านตั้งรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้บริการของทางเว็บไซต์ ท่านต้องเก็บรหัสผ่านดังกล่าวไว้เป็นความลับ ไม่ควรบอกรหัสดังกล่าวกับผู้อื่น ด้วยลักษณะการใช้งานอินเตอร์เน็ท Goprint ไม่สามารถรับรองความปลอดภัย ขณะที่ท่านได้ทำการส่งผ่านข้อมูลส่วนตัวของท่านให้กับเราและท่านยอมรับว่าท่านได้ทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านให้กับเรา โดยยอมรับเป็นความเสี่ยงของตัวท่านเอง โปรดแจ้งให้เราทราบทันทีหากท่านทราบว่ามีการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านผ่านทางเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต

การใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านที่รวบรวมโดย Goprint

ท่านยินยอมให้ Goprint ทำการรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านในการดำเนินการและส่งของรวมถึงบริการอื่นๆ ที่ท่านได้สั่งไว้กับทางเว็บไซต์ท่านยินยอมให้ Goprint เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่าน ประกอบไปด้วยชื่อ อีเมล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ กับผู้ส่งของพนักงาน Goprint หรือบุคคลภายนอกที่ให้บริการส่งของกับ Goprint ท่านยินยอมให้ Goprint ใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านสำหรับวัตถุประสงค์ใน การโฆษณาหรือการตลาดทางตรงเพื่อแจ้งรายละเอียดของทางเว็บไซต์รวมถึงสินค้าและการบริการของ Goprint หรือเรื่องอื่นๆที่ท่านอาจสนใจ Goprint อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่าน และท่านยินยอมให้ Goprint เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบุคคลดังต่อไปนี้

- องค์กรณ์อื่นๆ ภายในกลุ่มบริษัท Goprint และ

- บุคคลภายนอกที่ได้รับการว่าจ้างโดย Goprint หรือสมาชิกท่านอื่นในกลุ่มบริษัท Goprint

ที่ปฏิบัติหน้าที่แทน Goprint หรือทำการส่งสินค้าและให้บริการแทน Goprint อาทิ ขั้นตอนการชำระเงิน การส่งอีเมล การทวงหนี้ การทำแบบสอบถาม ข้อมูลทางสถิติการตลาด และการโฆษณาทั้งทางตรงและทางอ้อม หากท่านไม่ต้องการรับข่าวสารจาก Goprint หรือไม่ต้องการให้ Goprint เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบุคคลภายนอก กรุณาแจ้งให้เราทราบได้ที่ contact@goprint.co.th หรือทำตามขั้นตอนเมื่อท่านได้รับข่าวสารจาก Goprint ในอีเมลของท่าน Goprint จะดำเนินการตามคำขอของท่านโดยเร็วที่สุดหลังจากที่ได้รับแจ้ง โปรดทราบว่าการใช้บุคคลภายนอกดำเนินการยกเลิกการใช้บริการ นั่นหมายถึงว่า Goprint จะไม่สามารถให้บริการท่านได้อีกต่อไป Goprint ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านหากมีเหตุจำเป็นในทางกฎหมาย หรือเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ์และทรัพย์สินของ Goprint หรือบุคคลภายนอก หรือเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้อื่น ในกรณีที่มีการขายกิจการ หรือการควบบริษัท เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของท่านไปยังบริษัทที่เกี่ยวข้อง

การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว

Goprint จะเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และอัพเดทอยู่เสมอ และไม่ทำการบิดเบือนข้อมูลใดๆ กรุณาแจ้งให้เราทราบ หากท่านต้องการเข้าสู่ข้อมูลส่วนตัวที่ท่านได้ให้ไว้กับ Goprint ทางเราจะรีบดำเนินการตามคำขอของท่านโดยเร็วที่สุดหลังจากที่ได้รับแจ้งและหากท่านต้องการสำเนาเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว กรุณาแจ้งให้เราทราบผ่านทางอีเมล contact@goprint.co.th Goprint ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามคำขอของท่าน เพื่อเป็นไปตามกฎหมายของท้องถิ่น ท่านสามารถติดต่อเราเพื่อดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวที่ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือไม่อัพเดท หรือทำการลบข้อมูลส่วนตัวของท่าน ทางเราจะรีบดำเนินการตามคำขอของท่านโดยเร็วที่สุดหลังจากที่ได้รับแจ้งการลบบัญชีผู้ใช้งาน ไม่ได้หมายความว่าข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ให้ไว้กับทางเราจะถูกลบทิ้งไปโดยอัตโนมัติ หากท่านมีความประสงค์ให้ Goprint ทำการลบข้อมูลส่วนตัวของท่านด้วย กรุณาทำตามขั้นตอนที่ให้ไว้ข้างต้น โปรดทราบว่า การลบขอมูลส่วนตัวออกจากระบบของเรา นั่นหมายถึงว่าท่านยกเลิกการใช้บริการจากทางเราทั้งหมด ทางเราไม่อาจดำเนินการตามคำขอของท่าน หากมีข้อกำหนดทางกฎหมายในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว (ถ้ามี) เราจะให้ท่านยืนยันตัวตนก่อนทำการส่งสำเนาข้อมูลส่วนตัวให้กับท่าน

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

Goprint ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยทั้งหมดหรือบางส่วน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์หรือผ่านทางอีเมลตามที่เห็นสมควร

เว็บไซต์

เว็บไซต์ของเราอาจเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ แต่นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้ได้กับทางเว็บไซต์ของเราเท่านั้น ดังนั้นท่านต้องอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆ ที่ท่านกำลังใช้งานด้วย

การติดต่อ

หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและคำขอใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลส่วน ตัวของท่าน สามารถส่งคำขอของท่านมาได้ที่ contact@goprint.co.th ทางเรายินดีให้บริการ

logo