Your Logo

ตัวเลือกสินค้า

minimum quantity: 0

สีที่ใช้

ขนาดสกรีน

จำนวน:
฿123 ฿100

ขนาดและตำแหน่ง

ความกว้าง
ส่วนสูง
ปลดปล่อยสัดส่วน
หมุน
°
เลือกสีของคุณ
พลิก กึ่งกลาง
เลือกแบบอักษร
สีข้อความ
สไตล์ข้อความ
จัดตำแหน่งข้อความ
เค้าร่าง
ความกว้าง
ส่วนสูง
ปลดปล่อยสัดส่วน
หมุน
°
พลิก กึ่งกลาง
ป้อนชื่อและหมายเลขทั้งหมดของคุณ

ชื่อ หมายเลข ขนาด

logo