Your Logo

 

 

โปสการ์ด (Postcard)

โปสการ์ด

เป็นบัตรที่จำหน่ายเป็นที่ระลึก บัตรเชิญ หรือแม้กระทั่งเป็นไปรษณีย์บัตรสำหรับส่ง
ให้กับลูกค้า งานพิมพ์โปสการ์ดดูเหมือนจะเป็นงานพิมพ์ที่ธรรมดา แต่ในบางกรณีเช่น
บัตรเชิญ ( Invitation Card ) งานโปสการ์ดเป็นที่งานที่สำคัญมาก ซึ่งต้องออกแบบ
และพิมพ์ให้ได้คุณภาพสูงที่สุด เพื่อเชิญชวนให้ผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมกิจกรรม

ขนาดโปสการ์ด
แกรมนามบัตร
logo