Your Logo

 

 

 

ธงญี่ปุ่น J-Flag

ธงญี่ปุ่น J-Flag

ธงญี่ปุ่น (J-Flag) คือ อุปกรณ์โชว์แสดงโฆษณาที่นิยมมากในปัจจุบัน ใช้ได้ทุกโอกาศ
แพร่หลายทุกพื้นที่ สวยงามและเคลื่อนย้ายสะดวกสบาย แข็งแรงทนทาน
ใช้พื้นที่ติดตั้งน้อย เหมาะสำหรับตั้งโชว์ทั้ง Indoor และ Outdoor
ราคาถูกกว่าอุปกรณ์โฆษณาชนิดอื่น ขนาดของมาตรฐานที่นิยมทั่วไปคือ 60 x 180 cm.

 

 

logo