Your Logo

 

 

 

คูปองชิงโชค

คูปอง

สิ่งพิมพ์คูปอง เป็นสิ่งพิมพ์ที่สำคัญมากๆ เพราะมันสามารถกระตุ้นยอดขาย หรือ กระตุ้นความต้องการ ของลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้น ด้วยโปรโมชั่นต่างๆหรือจะเป็นส่วนลด สิ่งพิมพ์ชนิดนี้ จึงเป็นสิ่งพิมพ์ที่มีมูลค่า เราสามารถป้องกัน การปลอมแปลงด้วยการพิมพ์ตัวอักษร
ขนาดไมครอน และ พิมพ์ลายน้ำได้ เพื่อป้องกันการปลอมแปลง ทั้งนี้ทางเรายังสามารถพิมพ์ running number ให้ท่านได้อีกด้วย

free running number
logo