Your Logo

การ์ดเชิญงานแต่งงาน

cardwedding

 

การ์ดเชิญเข้าร่วมงานแต่งงานนั้นสำคัญมาก สิ่งที่จะต้องมีภายในการ์ดเชิญ

  1. สถานที่จัดเลี้ยง ชื่อห้องจัดเลี้ยง และ วิธีการเดินทางหรือแนบแผ่นที่ในการเดินทาง
  2. วันที่และเวลา ควรจะใส่ วันเดือนปี ให้ชัดเจนและถูกต้อง
  3. ชื่อประธาน หรือ เจ้าภาพฝ่ายเจ้าสาว เพื่อเป็นเกียรติแก่ญาติของฝ่ายเจ้าสาว
  4. (ขออภัยหากมิได้มาเรียนเชิญด้วยตนเอง) เป็นการให้เกียรติที่ไม่ได้เชิญชวนด้วยตนเอง 

 

logo