Your Logo

อะไรคือ Remote Desktop? 

   การ Remote Desktop หรือก็คือการควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์จากระยะไกลนั่นเอง ซึ่งเป็นวิธีการที่ทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้น เช่นว่าหากเรามีคอมพิวเตอร์อยู่หลาย ๆ เครื่อง แต่ไม่ได้อยู่ในที่เดียวกัน อาจจะอยู่กันคนละห้อง คนละบ้าน คนละจังหวัด คนละประเทศ หรือคนละโลกก็ตาม!? (อันนี้เวอร์ละ) เราก็สามารถเข้าไปใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เหล่านั้นได้โดยไม่ต้องเขยิบก้นออกจากที่นอนหรือเก้าอี้หน้าคอมตัวโปรดในห้องของคุณเลยแม้แต่นิดเดียว

Remote Support
logo