Your Logo

ข้อแตกต่างระหว่าง โหมด สี CMYK และ RGB

โหมดสี RGB คือ แม่สีทางแสง ที่นำเสนอผ่าน หน้าจอคอม มือถือ โทรทัศน์

โหมดสี CMYK คือ แม่สีทางการพิมพ์ ที่นำเสนอผ่าน ใบปลิว นามบัตร กระดาษ หนังสือ ต่างๆ

ดังนั้น การสร้างงานพิมพ์ ควรจะเลือกให้เป็น โหมดสี CMYK เพื่อให้งานของท่านมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ สีออกมาตรงตามที่ท่านต้องการ

 

วิธีการตั้งค่าโหมดสี

File -> New -> Color Mode เปลี่ยนเป็น CMYK

 

 

 

logo