Your Logo

ขั้นตอนบันทึกไฟล์งานเป็น PDF/X-4 เพื่อส่งให้โรงพิมพ์

File -> Save As

 

ในช่อง Save as type ให้เลือก Adobe PDF (*.PDF)

 

จะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมา ในช่อง Adobe PDF Preset ให้เลือก [PDF/X-4:2008]

 

ในหัวข้อ Marks and Bleeds ให้ติ้กถูกให้เหมือนกับผ่านตัวอย่าง เพื่อโชว์ตัดตกหลังพิมพ์

 

จากนั้นกด Save PDF ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยทางโรงพิมพ์ก็จะได้ไฟล์งานพร้อมพิมพ์อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 

 

logo